AVLYST! Velkommen til NITTEDALSLØPET 23. januar 2021


Velkommen til NITTEDALSLØPET 23. januar på ØTS Skisenter Karidalen


Nittedalsløpet 23.januar på Lena i Østre Toten må dessverre avlyses. 
Årsaken er at Norges Hundekjørerforbund har lagt ned forbud om konkurranse kommende helg samt at kommuneoverlegen i Østre Toten i dag også har lagt ned forbud.
Vi beklager dette på sterkeste.


Grunnet lokale forskrifter i Nannestad Kommune er løpet flyttet til ØTS Skisenter Karidalen ved Lena, Toten. Løpet vil kun foregå lørdag. Se klasser under. 

Nittedal hundekjørerklubb har gleden av å invitere til Nittedalsløpet.Løpene arrangeres i henholdt til NHFs reglement.

Link til Facebook-arrangement https://www.facebook.com/events/1033152197193106/
All relevant info legges ut her. 


PGA. DEN PÅGÅENDE CORONA PANDEMIEN, BLIR DET NOEN SPESIELLETILPASNINGER

Lørdag 23.01.21 kl. 12.00

Rekrutt 11-12 år snørekjøring 4,5 km

Gutt 13-16 år 1-spann pulk 4,5 km

Pike 13-16 år 1-spann pulk 4,5 km

Herrer sen. 1-spann pulk 9 km

Damer sen. 1-spann pulk 9 km

Herrer jr. 1-spann pulk 9 km

Damer jr. 1-spann pulk 9 km


Gutt 13-16 år 1-spann Snørekjøring 4,5 km

Pike 13-16 år 1-spann Snørekjøring 4,5 km

Herrer sen. 1-spann Snørekjøring 9 km

Damer sen. 1-spann Snørekjøring 9 km

Herrer jr. 1-spann Snørekjøring 9 km

Damer jr. 1-spann Snørekjøring 9 km


Startrekkefølgen for klassene blir som angitt over.

Det legges opp til at man skal rekke å delta i både pulk og snørekjøreklasse, dvs ca. 1 time

mellom start pulk og start snørekjøring.


Spesielle Corona – tiltak:

  • Generelt: kom – kjør – reis hjem. Husk minst 1 meter avstand 
  •  Utdeling av startnummere foregår utendørs direkte til utøver
  • Premier blir kun uttrekks premier som trekkes på forhånd
  • Ingen kafeteria. Ingen tilgang til varmestua.
  • Tider for veiing av pulk: - Seniorer fra kl. 10 - Juniorer fra kl. 1030 - GP fra kl. 11 • Handlere for slede: maks 2 personer 


Påmeldingsfrist : mandag 18.01.2021
Påmelding mailes til: nhklop@hotmail.com , og skal inneholde navn, klubb ( tilsluttet NIF)og klasse.
Oppgi også navn på handlere.
Betaling til klubbens kontonr. 20302083402 innen torsdag 21.0


Det er krav om at alle hunder er ID-merket med chip og at ID-nummeret samt dato forinnsetting av chip er innskrevet i vaksinasjonspapirene.

Alle deltakere må ha løst lisens til NHF

Kontaktperson påmeldinger: Helge Dervo 91 17 87 35 nhklop@hotmail.com
Rennleder : Bent Aaseby 91 39 72 85 baa@ttpro.no
TD : Odd Erik Nordengen 90 89 88 33 odd-erik@nordengen.as

Lagledermøte : 1 time før første start.

Startliste blir lagt ut på www.nittedalhk.no og på FB fredag


Startkontingent:
Rekrutt, gutt/pike, junior Kr. 240
Senior Kr. 290


Det er bomveg opp til stadion. Hver enkelt er selv ansvarlig for å betale bomavgift ihht.anvisninger på stedet


Nittedal Hundekjørerklubb ønsker velkommen til hyggelige hundekjørerdager!


Levert av IdrettenOnline